Po spustení programu

Po spustení programu si vyberte, či chcete počúvať rádio, ale prejsť na odkazy videa uloženého v službe YouTube.


Počúvanie rádia

V pravom stĺpci vyberte rádio, ktoré chcete počúvať tak, že kliknete na príslušné číslo vedľa názvu rádia. Tieto rádiá sú uložené v rýchlej voľbe, ktorú si môžete podľa potreby prispôsobiť.

Rádio môžete vybrať aj tak, že v ľavej časti kliknete na tlačidlo Slovenské rádiá, České rádiá, alebo Vlastné rádiá.


Slovenské rádiá

Ak ste v ľavej časti klikli na tlačidlo Slovenské rádiá, zobrazí sa vám zoznam slovenských rádií. Rádio spustíte kliknutím na malú ikonku vedľa názvu rádia.


České rádiá

Ak ste v ľavej časti klikli na tlačidlo České rádiá, zobrazí sa vám zoznam slovenských rádií. Rádio spustíte kliknutím na malú ikonku vedľa názvu rádia.


Vlastné rádiá

Ak ste v ľavej časti klikli na tlačidlo Vlastné rádiá, zobrazí sa vám zoznam vlastných rádií. Rádio spustíte kliknutím na malú ikonku vedľa názvu rádia. Do tohoto zoznamu si môžete ukladať vlastné rádiá, alebo mp3 súbory uložené na internete.


Uloženie do rýchlej voľby

Do rýchlej voľby môžete uložiť až 19 rádií. Na pravej strane v žltom paneli zvoľte požadované rádio a uložte ho kliknutím na zelené tlačidlo na pozíciu od 1 do 19.


Micro Rádio player

Micro Rádio Player je možnosť počúvať rádio v menšom prehrávači, aby na ploche zaberal menej miesta a vy ste mohli pohodlne rádio počúvať a zároveň pracovať na PC.

Do režimu MRP prejdete kliknutím na malé tlačidlo MICRO v okne štandardného prehrávača. Nájdete ho v pravej hornej časti.


Nahrávanie rádia

Na ploche kliknite na ikonu Redsystem Rádio Rekordér. Vyberte rádio, ktoré chcete nahrávať, kliknite na tlačidlo Zapnúť rádio a následne na tlačidlo Zapnúť nahrávanie.

Nahrávku si môžete prehrať kliknutím na tlačidlo Prehrať nahrávku.


Nastavenie programu

Prednastavené: Melody – Po spustení programu sa automaticky spustí rádio Melody.

Z rýchlej voľby – Po spustení programu sa automaticky spustí rádio, ktoré si vyberiete a máte ho uložené v rýchlej voľbe.

Žiadne – Po spustení programu sa nespustí žiadne rádio.

Hlavnú ponuku – Po spustení programu sa spustí okno hlavnej ponuky.

Rádio – Po spustení programu sa zobrazí okno Rádio.

Použiť prednastavené – Určuje hlasitosť prehrávača po spustení programu.

Použiť posledné – Nastaví hlasitosť prehrávača, akú ste použili naposledy.

Funkcie tlačidiel – Po nábehu na tlačidlá zobrazuje text s ich popisom.

Do SysTray – Umiestni ikonu do spodného panela vedľa hodín.

Prehrať zvučku – Prehrá úvodnú zvučku pri otvorení okna rádia.

Použiť zvuky – Prehrá zvuk po kliknutí na tlačidlá.

Logo rádia – Pri počúvaní rádia sa zobrazí logo rádia.

Úvodný obrázok – Pri počúvaní rádia sa zobrazí zvolený obrázok.

Zapnúť LED efekt – Pri počúvaní rádia sa zobrazuje efekt.

Obrázok 1 – Obrázok, ktorý sa zobrazuje pri počúvaní rádia.

Obrázok 2 – Obrázok, ktorý sa zobrazuje pri počúvaní rádia.

Zo súboru – Vlastný obrázok, ktorý sa zobrazuje pri počúvaní rádia.

Logo 1 – Logo, ktoré sa zobrazuje v hlavnom okne.

Logo 2 – Logo, ktoré sa zobrazuje v hlavnom okne.

Logo 3 – Logo, ktoré sa zobrazuje v hlavnom okne.

Šesť symbolov, ktoré sa zobrazujú pri počúvaní rádia.