Čo je servisné menu?

Zelenou farbou sú vyznačené voľne použiteľné servisné kódy. Červenou farbou sú označené kódy spoplatnené. Servisné menu je dostupné iba pre doživotné licencie.

Servisné menu umožňuje aktivovať, alebo deaktivovať funkcie a nastavenia programu, ktoré nie je možné používať štandardným spôsobom. Funkcie sa ovládajú zadaním (číselných) servisných kódov. Niektoré servisné kódy je možné voľne používať, ostatné budú spoplatnené, nakoľko umožňujú program rozšíriť o výnimočné schopnosti. Servisné kódy budú do programu priebežne pridávané.

Ako zobraziť servisné menu?

V hlavnom okne prehrávača rádií kliknete na ikonku Servisné menu vedľa ikonky Micro Rádio Player.

Zoznam servisných kódov:

1. Zobraziť registračný a aktivačný panel.

  Aktivácia: 54715 Deaktivácia: 54731

  Popis: Ak je program aktivovaný, už nie je možné zobraziť registračný a aktivačný panel. Ak ho z nejakého dôvodu potrebujete zobrazovať ďalej, môžete tak urobiť zadaním servisného kódu.

  2. Zmena osobného aktivačného čísla.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: Zadaním servisného kódu je možné zmeniť osobné aktivačné číslo. V praxi to znamená, že ak máte zakúpenú doživotnú licenciu programu, môžete program používať na neobmedzenom počte PC.

  3. Zobraziť URL adresy rádií.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: Štandardne je zobrazovanie URL adries SK a CZ rádií deaktivované. Servisným kódom môžete zobrazovanie URL adries aktivovať.

  4. Zobraziť tlačidlo Uložiť pri SK a CZ rádiách.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: URL adresy SK a CZ rádií nie je možné editovať. Zadaním servisného kódu sa aktivuje tlačidlo Uložiť, takže editácia bude možná.

  5. Povolenie aktualizácie programu.

  Aktivácia: 1234 Deaktivácia: 4321

  Popis: Môže sa stať, že aktualizácia programu sa nevykoná správne. Napr. z dôvodu prerušenia internetu sa neaktualizujú všetky potrebné súbory, ale keďže bol aktualizovaný súbor programu, program vyhodnotí, že aktualizácia prebehla a ďalšiu aktualizáciu zablokuje. Ak sa teda aktualizácia všetkých súborov nevykoná správne, môžete servisným kódom povoliť ďalšie aktualizácie.