Čo je servisné menu?

Zelenou farbou sú označené voľne použiteľné servisné kódy. Červenou farbou sú označené kódy spoplatnené. Servisné menu je dostupné iba pre doživotné licencie. Všetky spoplatnené servisné kódy môžete získať za cenu 20 €, alebo 520 Kč. Zakúpené servisné kódy môžete využívať aj vo všetkých budúcich verziách programu. V prípade záujmu o spoplatnené servisné kódy napíšte email (na niektorý v sekcii Kontakt) so žiadosťou o servisné kódy. Následne vám bude zaslaná žiadosť o platbu a po uhradení platby vám servisné kódy budú zaslané.

Servisné menu umožňuje aktivovať, alebo deaktivovať funkcie a nastavenia programu, ktoré nie je možné používať štandardným spôsobom. Funkcie sa ovládajú zadaním (číselných) servisných kódov. Niektoré servisné kódy je možné voľne používať, ostatné budú spoplatnené, nakoľko umožňujú program rozšíriť o výnimočné schopnosti. Servisné kódy budú do programu priebežne pridávané.

Ako zobraziť servisné menu?

V hlavnom okne prehrávača rádií kliknete na ikonku Servisné menu vedľa ikonky Micro Rádio Player.

Zoznam servisných kódov:

1. Zobraziť registračný a aktivačný panel.

  Aktivácia: 54715 Deaktivácia: 54731

  Popis: Ak je program aktivovaný, už nie je možné zobraziť registračný a aktivačný panel. Ak ho z nejakého dôvodu potrebujete zobrazovať ďalej, môžete tak urobiť zadaním servisného kódu.

  2. Zmena osobného aktivačného čísla.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: Zadaním servisného kódu je možné zmeniť osobné aktivačné číslo. V praxi to znamená, že ak máte zakúpenú doživotnú licenciu programu a platené servisné kódy, môžete program používať na neobmedzenom počte PC. Nové osobné aktivačné zadávajte bez písmen NRR. Aby ste sa mohli dostať do servisného menu, je potrebné ako aktivačné číslo od výrobcu programu použiť ľubovoľné 10 miestne číslo.

  3. Zobraziť URL adresy rádií.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: Štandardne je zobrazovanie URL adries SK a CZ rádií deaktivované. Servisným kódom môžete zobrazovanie URL adries aktivovať.

  4. Zobraziť tlačidlo Uložiť pri SK a CZ rádiách.

  Aktivácia a Deaktivácia: Tento kód je spoplatnený.

  Popis: URL adresy SK a CZ rádií nie je možné editovať. Zadaním servisného kódu sa aktivuje tlačidlo Uložiť, takže editácia bude možná.

  5. Povolenie aktualizácie programu.

  Aktivácia: 1234 Deaktivácia: 4321

  Popis: Môže sa stať, že aktualizácia programu sa nevykoná správne. Napr. z dôvodu prerušenia internetu sa neaktualizujú všetky potrebné súbory, ale keďže bol aktualizovaný súbor programu, program vyhodnotí, že aktualizácia prebehla a ďalšiu aktualizáciu zablokuje. Ak sa teda aktualizácia všetkých súborov nevykoná správne, môžete servisným kódom povoliť ďalšie aktualizácie.